การตรวจสอบพื่นที่และการดำเนินการ โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 ของบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี