onepage AMRY (27ต.ค.66)

การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) ระยะที่ 6 ตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

วันเพจ km อันตรายร้ายแรง d7

สผ. โดยกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปิโตรเคมี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอันตรายร้ายแรงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

ท่อฯ บูรพา

ตรวจสอบพื้นที่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ ของบริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะขนุน และตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566

อาร์ อี เอ็น

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพลังงาน กปผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ (ครั้งที่ 1)

ใบนำส่ง onepage_Page_2

กลุ่มงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลเซิงเนิ่น ตำบลตะพง และตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)