การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566