ตรวจสอบพื้นที่โครงการท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไปยังสนามบินอู่ตะเภา ของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง