การตรวจพื้นที่และการดำเนินโครงการโครงการโรงงานผลิตอลูมิเนียมแท่งและล้ออลูมิเนียมอัลลอย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของบริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด