• Version
  • Download 1578
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date March 6, 2023
  • Last Updated March 26, 2023

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการประเภทนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม กันยายน 2563

Attached Files

FileAction
16-eia-guideline-Industrial-estate-2563Download