การตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงทางแยกระดับพื้นจุดตัดทางหลวง

หมายเลข 214 กับทางหลวงหมายเลข 2378

แยกศรีจอมพระ

อ.จอมพระ

การตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงทางแยกระดับพื้นจุดตัดทางหลวง หมายเลข 214 กับทางหลวงหมายเลข 2378 แยกศรีจอมพระ อ.จอมพระ

การตรวจพื้นที่และการดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยายครั้งที่ 2) ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ของบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ตรวจพื้นที่และการดำเนินโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ของบริษัท สมานฉันท์กรับใหญ่ จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) และรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (สาขา 2) ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตรวจสอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

การตรวจสอบพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำจาง-ห้วยบ้านโตก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบูรณ์

การตรวจสอบพื้นที่โครงการโรงงานบ้าบัดน้ำเสียรวม ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด

การตรวจพื้นที่โครงการทางหลวงหมายเลข 3081 ท่าเรือ – พระแท่นดงรัง ตอน บ.ดอนรัก -พระแท่นดงรัง ของกรมทางหลวง

การตรวจสภาพพื้นที่โครงการ ดิ ออริจิ้น แคมปัส ขอนแก่น (The Origin Campus Khon Kaen)

การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) ระยะที่ 6 ตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด

ตรวจสอบพื้นที่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ ของบริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะขนุน และตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566

การตรวจพื้นที่โครงการทางหลวงหมายเลข 4 ระนอง – อ.ตะกัวป่า ตอน บ.นายทุย – บ.บางวัน ของกรมทางหลวง

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพลังงาน กปผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ (ครั้งที่ 1)

การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการโรงงานรีดเหล็ก ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ของบริษัท นาโกย่า สตีล จำกัด

การตรวจพื้นที่และการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ของบริษัท ซูมิเดน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลเซิงเนิ่น ตำบลตะพง และตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 25/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

สผ.ชี้แจงเหตการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล บริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเล (SBM-2)

การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 24/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

การตรวจสภาพพื้นที่โครงการ เจ้าหลาว คาบาน่า ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของบริษัท เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จำกัด

การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการ 4) ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย และตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการ โรงงานผลิตสารให้ความหวาน ตั้งอยู่ที่ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ของบริษัทลำปาง อะโกร จำกัด

การตรวจสอบพื่นที่และการดำเนินการ โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 ของบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

สผ. โดยกลุ่มเหมืองแร่ เข้าร่วมงานโครงการเขาทับควายเพื่อชุมชน ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

การประชุมหารือกรณีหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ

การตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า (ส่วนปรับปรุงและเพิ่มเติม) สำหรับบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ของบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

การตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

การตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

การตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566