การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการ โรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ของบริษัท ที่ปีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลมาบโปง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี