กลุ่มงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลเซิงเนิ่น ตำบลตะพง และตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)