สผ. ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 16 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) ของบริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

eia energy