การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการโรงงานรีดเหล็ก ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ของบริษัท นาโกย่า สตีล จำกัด