การสำรวจสภาพพื้นที่โครงการท่เทียบเรือบางปะกง ตั้งอยู่ ๑๖๕ หมู่ ๑๔ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ของบริษัท ท่าเรือบางปะกง จำกัด