เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพลังงาน กปผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ (ครั้งที่ 1)