ตรวจสอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566