การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการ โครงการขยายการผลิตเหล็กลวด สลักเกลียว และเหล็กเส้นกลม ตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของบริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ (กรุ๊ป) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)