เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน พลังงาน กปผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด และบริษัท แอร์เซฟ จำกัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ในโรงงานน้ำตาลสระบุรี ของบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด