เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพลังงาน กปผ. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการเพื่อประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ครั้งที่ 1)