การตรวจสอบพื้นที่โครงการโรงงานบ้าบัดน้ำเสียรวม ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด