เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพลังงาน กปผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด และบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า ชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก