สผ. โดย กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจพื้นที่ โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุวลี จำกัด และ บริษัท อารักษ์เทรดดิ้ง จำกัด