การตรวจสภาพพื้นที่โครงการ แชปท์ ศรีฐาน 1 (Chapt Srithan 1) ตั้งอยู่ที่บ้านศรีฐาน หมู่ที่ ๗ ซอยข้างหนองยาว ถนนศรีบรรพต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003