[featured_image]
  • Version
  • Download 563
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date March 5, 2023
  • Last Updated March 26, 2023

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ปฏิบัติหน้าที่แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

Attached Files

FileAction
02-Announcement-nebDownload