• Version
  • Download 334
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date March 12, 2023
  • Last Updated March 26, 2023

เอกสารการอบรม แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA eReport) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - การดำเนินงานของ สผ. เพื่อการพัฒนารูปแบบการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (EIA eReport) สำหรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Attached Files

FileAction
10-01การดำเนินงานของ-สผ.-by-ผอ.อินทิรา-เอื้อมลฉัตรDownload