• Version
  • Download 356
  • File Size 1.53 MB
  • File Count 1
  • Create Date September 7, 2023
  • Last Updated September 7, 2023

คู่มือสำหรับประชาชน การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

Attached Files

FileAction
คู่มือประชาชน(final).pdfDownload