• Version
  • Download 1219
  • File Size 1.53 MB
  • File Count 1
  • Create Date September 7, 2023
  • Last Updated March 15, 2024

คู่มือสำหรับประชาชน การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (ฉบับใหม่))

Attached Files

FileAction
เล่มคู่มือประชาชน ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2567.pdfDownload