• Version
  • Download 203
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date March 12, 2023
  • Last Updated March 26, 2023

เอกสารการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การประเมินอันตรายร้ายแรงและความปลอดภัยในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” - สรุปการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การประเมินอันตรายร้ายแรงและความปลอดภัยในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันที่ 26 ตุลาคม 2564

Attached Files

FileAction
13-สรุปอันตรายร้ายแรงแก้ไข-9-พยDownload