ตรวจพื้นที่ โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบรฺษัท จะนะหินแกรนิต จำกัด