การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 33/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565