การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียมและลวดอลูมิเนียมเจือ ขนาดกำลังการผลิต 135ตัน/วัน ของบริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ)ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ) ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ