การตรวจสภาพพื้นที่โครงการโรงแรมบีทีพี (BTP Hotel) ตั้งอยู่ที่ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (ถนนชยางกูร) เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ของบริษัท บุญทะพาน จำกัด