การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) ระยะที่ 6 ตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองและอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด