เมื่อวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2567 คชก. โครงการพลังงาน พร้อมด้วย นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผอ.กปผ นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กพส และเจ้าหน้าที่ กปผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว และตำบล อ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่