การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินการ โครงการอมตะซิตี้ ชลบุรี (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 (ครั้งที่ 5) ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี