ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ตำบลกลางดง และตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567