การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินการ โครงการโรงงานผลิตเอทานอล ของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชาวไร่ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนดึงและตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี