ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตเอทานอล ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชาวไร่ จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567