เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพลังงาน กปผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ไทยซิง สตีล จำกัด และบริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี