การตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567