กลุ่มงานพลังงาน ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567