ตรวจสอบตรวจสอบพื้นที่โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าชธรรมชาติไปยังนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ) ตั้งอยู่พื้นที่ตำบลไรพัฒนา ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์