One Page

ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตเอทานอล ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชาวไร่ จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

One Page

การตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 12 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่ ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

info ตรวจสอบที่ตั้งโครงการ BTP Hotel นครพนม

การตรวจสภาพพื้นที่โครงการโรงแรมบีทีพี (BTP Hotel) ตั้งอยู่ที่ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (ถนนชยางกูร) เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ของบริษัท บุญทะพาน จำกัด

Slide1

การตรวจสภาพพื้นที่โครงการ โรงแรมแอทมายด์ พัทยาใต้ (Atmind Hotel South Pattaya) ตั้งอยู่ที่ ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ณัฐวุฒิแมนชั่น จำกัด

One Page

ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ตำบลกลางดง และตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567

onepage(1)

การตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินการ โครงการอมตะซิตี้ ชลบุรี (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 (ครั้งที่ 5) ของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

One Page

เมื่อวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2567 คชก. โครงการพลังงาน พร้อมด้วย นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผอ.กปผ นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กพส และเจ้าหน้าที่ กปผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตรวจสอบพื้นที่โครงการประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว และตำบล อ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่